Bouwtechnische keuringen

Overweegt u de koop van een bestaande woning?
Deze keuring geeft u meer duidelijkheid over de bouwtechnische staat van de woning

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:
Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht.
Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
Visuele beoordeling van de onderhoud staat van keuken.
Visuele beoordeling van de onderhoud staat van alle overige sanitaire groepen.
Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.
Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeter kosten.

Mocht u vragen hebben over een technische keuring dan horen wij het graag!